معماری سازمانی در عمل، اصول، مفاهیم و دیدگاه ها در تفکر معماری سازمانی

۳۲,۰۰۰ تومان ۲۹,۵۰۰ تومان


نظر به افزایش روزافزون بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانها، و پیشرفت و تغییر سریع این فناوری، مدیریت آن در سازمانهای امروزی به یک مبحث راهبردی تبدیل شده است. این فناوری به مثابه شبکه عصبی بدن انسان در تمامی فعالیت های اصلی مدیریت مانند: کسب و جمع آوری و ذخیره سازی اطلاعات، تصمیم گیری و ابلاغ فرامین و دستورات بسیار مثمر ثمر می باشد.

با توجه به گسترش و تغییرات بسیار زیاد سازمانها و فعالیت های آنها در دنیای امروز کسب و کار، پیچیدگی سیستم های فن آوری اطلاعات روز به روز بیشتر شده، و مدیریت آن مهم تر می شود. زیرا این فن آوری باید بتواند پشتیبانی های لازم برای گسترش و تغییرات در فعالیتهای کسب و کار سازمان را تامین کند.

معماری سازمانی فن آوری اطلاعات یا به طور خلاصه معماری سازمانی با هدف افزایش قابلیت مدیریت پذیری فن آوری اطلاعات سازمان، و رفع نواقص موجود به وجود آمده است. حوزه اثر معماری سازمانی نه تنها منابع و مولفه های داخلی سازمان از قبیل عناصر فن آوری اطلاعات، فرآیندها و پرسنل را تحت تاثیر قرار داده، بلکه ارتباطات بیرون سازمانی را نیز تحت اثر خود قرار می دهد. معماری سازمانی سعی دارد بهره وری مدیریت استفاده از فناوری اطلاعاتی در دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان را به حداکثر میزان خود برساند.

این کتاب با هدف تهیه یک منبع مناسب و کامل به منظور آشنائی با مفاهیم و آموزش اصول معماری سازمانی، تدوین شده است. بخصوص با توجه به انواع چارچوبها و متدولوژیهای مطرح شده، که گاهاً در تناقض با یکدیگر به نظر می رسند، لزوم تدوین کتابی که بتواند ارتباطات مفهومی چارچوبها و سیر تکاملی تفکر معماری سازمانی فناوری اطلاعات، در دل تحول چارچوبهای مختلف، را بخوبی نشان دهد، ضروری است. در برخی از متون به صورت پراکنده و ناقص ایده هائی مطرح شده است ولی از نظر آموزشی و از نظر عملی چندان مناسب نمی باشند. همچنین با توجه به تدریس مباحث معماری سازمانی در دروس “برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات” و “مدیریت فناوری اطلاعات” و “مهندسی نرم­افزار پیشرفته” و “معماری سازمانی فناوری اطلاعات” رشته مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر  در مقاطع کارشناسی و  دروس کارشناسی ارشد، و عدم وجود مرجع مناسب، نیاز به یک منبع منسجم و کاربردی ضروری می باشد. تا بدین شکل دانشجویان ضمن آشنائی با اهداف بکارگیری معماری سازمانی برای دستیابی به مزایای آن، با طراحی اصولی و فنی آن نیز آشنائی پیدا نمایند.

کتاب در دو بخش تدوین گردیده، بخش اول با هدف ارائه مفاهیم و اصول این تفکر در سطح کلان، به صورت خلاصه معرفی مدیریتی طراحی گردیده است. در بخش دوم به معرفی مبسوط تر و عمیق تر چارچوبها و مفاهیم، با تمرکز بر افرادی که قصد استفاده عملیاتی از این دیدگاه را در سازمانها را دارند، تدوین شده است.

از تمامی خوانندگان گرامی، اساتید و صاحب نظران درخواست داریم تا انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را از طریق ایمیل book@irantogaf.ir با ما در میان بگذارند.

44 در انبار

دسته: .

 مقدمه کتاب……………………………………………………………………. 2

مقدمه بخش اول……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

فصل 1: تاریخچه و علل توسعه معماری سازمانی فناوری اطلاعات……………………………………………………. 8

1-1. چکیده                                 ………………………………………………………………………………. 8

1-2. جایگاه فناوری اطلاعات در سازمانها  ………………………………………………………………………………. 8

1-3. زمینه پیدایش معماری سازمانی      ………………………………………………………………………………. 11

فصل 2: معرفی اجمالی چارچوبهای معماری سازمانی فناوری اطلاعات…………………………………………….. 18

2-1. چکیده                                 ………………………………………………………………………………. 18

2-2. توصیف وضعیت متداول سیستمهای فناوری اطلاعات…………………………………………………… 19

2-3. راهکار مدیریت بهتر: معماری سازمانی فناوری اطلاعات…………………………………………………. 21

2-4. سیر تکامل پارادایم معماری سازمانی ………………………………………………………………………………. 22

2-5. مولفه های اصلی فناوری اطلاعات    ………………………………………………………………………………. 30

2-6. فرآیند معماری سازمانی               ………………………………………………………………………………. 33

فصل 3: ویژگیهای یک طرح خوب معماری سازمانی…………………………………………………………………………. 35

3-1.  چکیده                                ………………………………………………………………………………. 36

3-3.  ویژگیهای اصلی یک طرح خوب معماری سازمانی…………………………………………………………. 36

3-3 نکات عملی یک طراحی خوب        ………………………………………………………………………………. 42

بخش دوم: سیر تکامل تفکر مدیریت فناوری اطلاعات در پارادایم معماری سازمانی………………………… 51

مقدمه بخش دوم                                 ………………………………………………………….. 51

 فصل 4:  چارچوب زکمن…………………………………………………………………………………………………………………… 54

4-1. چکیده                                 ………………………………………………………………………………. 54

4-2. تاریخچه و مروری بر چارچوبهای قبل از زکمن……………………………………………………………….. 55

4-3. معرفی چارچوب زکمن               ………………………………………………………………………………. 57

4-4. عناصر ماتریس چارچوب زکمن      ………………………………………………………………………………. 62

4-5. مزایای چارچوب زکمن               ………………………………………………………………………………. 65

 فصل 5: متدولوژی تدوین طرح معماری سازمانی…………………………………………………………………………….. 68

5-1. چکیده                                 ………………………………………………………………………………. 68

5-2. مقدمه فصل چهارم                    ……………………………………………………………………………….          68

5-3. لایه های متدولوژی                   ………………………………………………………………………………. 69

5-4. فازها و مراحل EAP    70

 فصل 6: چارچوب فدرال…………………………………………………………………………………………………………………… 80

6-1. چکیده                                 ………………………………………………………………………………. 80

6-2. معرفی چارچوب فدرال               ………………………………………………………………………………. 80

6-3. معرفی سطوح چارچوب فدرال       ………………………………………………………………………………. 83

6-4. معرفی اجزاء چارچوب فدرال         ………………………………………………………………………………. 87

6-5.  سایر چارچوبهای همزمان با چارچوب فدرال…………………………………………………………………… 94

 فصل 7: مدیریت استراتژیک، پارادایم مشابه در بهبود مستمر…………………………………………………………. 102

7-1. چکیده                                 ………………………………………………………………………………. 102

7-2. تاریخچه و زمینه پیدایش مدیریت استراتژیک………………………………………………………………… 102

7-3. نگاهی سریع بر مدیریت استراتژیک  ………………………………………………………………………………. 106

 فصل 8: چارچوب TOGAF………………………………………………………………………………………………………………. 134

8-1. چکیده                                 ………………………………………………………………………………. 134

8-2.  توگف چیست؟                       ………………………………………………………………………………. 135

8-3. چرا توگف به عنوان یک چارچوب برای معماری سازمانی مناسب است؟………………………. 135

8-4. حوزه های مختلف معماری که توگف با آنها سر و کار دارد چیستند؟……………………………. 136

8-5. توگف شامل چیست؟                 ………………………………………………………………………………. 137

8-6. مقدمه ای بر روش توسعه معماری    ………………………………………………………………………………. 141

8-7. ارتباط ADM با دیگر بخش های توگف…………………………………………………………………………….. 146

8-8. نکات کلیدی مربوط به چرخه ADM ………………………………………………………………………………. 148

8-9. چگونه ADM را با سازمانتان وفق دهید؟………………………………………………………………………….. 149

8-10. نیاز به کنترل معماری               ………………………………………………………………………………. 150

8-11. تعیین حوزه فعالیت های معماری برای سازمانتان……………………………………………………….. 151

8-12. یکپارچه سازی دامنه های معماری برای سازمانتان………………………………………………………. 153

منابع      155

اهداف کتاب:

 • آمورش مفاهیم معماری سازمانی با هدف ایجاد درک صحیح از این تفکر
 • معرفی معماری سازمانی به عنوان الگوی مدیریت توسعه فناوری اطلاعات
 • مرور سیر تکامل پارادایم مدیریت فناوری اطلاعات در چارچوب های معماری سازمانی
 • تبیین جایگاه بهره وری استفاده از فناوری اطلاعات در سازمانها
 • معرفی چارچوب های معماری سازمانی از زکمن تا توگف و ارتباط آنها با هم
 • کمک به درک و انتخاب چارچوب مناسب برای کسب و کارهای مختلف
 • بیان مطالب با هدف ایجاد درک مناسب و سریع، دو سطح خلاصه مدیریتی و کارشناس فنی
 • کمک به تحقق استفاده مناسب و کارا فناوری اطلاعات در سازمان ها
 • ارائه راهنمای استفاده از معماری سازمانی برای تحقق سازمان های الکترونیک و دولت الکترونیک

مخاطبان:

 • مدیران و معاونین سازمانها
 • مدیران ارشد فناوری اطلاعات
 • کارشناسان فنی واحد فناوری اطلاعات
 • دانشجویان مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، مدیریت و مهندسی صنایع
وزن 0.2 kg
ابعاد 25 x 17 x 2 cm

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “معماری سازمانی در عمل، اصول، مفاهیم و دیدگاه ها در تفکر معماری سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *